02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

میلگرد حرارتی

temperature-rebar

میلگرد حرارتی ( thermal rebar) چیست؟

براي مقابله با تنش های متفرقه در بـتن بـالایی،

میلگـرد حرارتی

، در دو جهت عمود بر هم در قسمت بالایی تیر T) حدود 2 سانتیمتر پایین تر از سـطح بـالایی تیـر Tقرار می گیرد. قطر میلگرد افت و حرارتی برای میلگرد ساده ، دست کم 5 میلیمتر ، و برای میلگرد با مقاومـت بالا4 میلیمتر، و حداقل سطح مقطح این میلگرد 1.25در هزار سطح مقطع دال بالایی (معمـولاً بـه ضخامت 5سانتیمتر ) در امتدا تیرچه، و1.75 در هزار سطح مقطع دال بالایی در جهت عمود برامتداد تیرچـه مـی باشـد.
حداکثر فاصله بین دو میلگرد حرارتی 25 سانتیمتر است،میلگرد بالایی تیرچه در صـورتی کـه داخـل 5 سانتیمتری بالایی قرار گیرد به عنوان میلگرد افت و حرارت منظور می شود.
با وجود طرح تیرچه ها با فرض تکیه گاه ساده، لازم است فولادي معـادل 0.15 سـطح مقطـع فـولاد وسـط دهانه (فولاد کششی در روي تکیه گاه اضافه گردد. این میلگردها حداقل تا فاصـله دهانـه آزاد از تکیـه گاه به طرف داخل دهانه ادامه می یابند.

علت استفاده از میلگرد حرارتی چیست؟

  1. با عنایت به واکنش های هیدراتاسیون و حرارتی بتن در ساعت های اولیه گیرش و تمایل بتن به انبساط و بعد انقباض نیاز مبرم به آرماتورهای حرارتی جهت جلوگیری از ترک های حرارتی می باشد. این آرماتورها با بتن درگیر شده و از انبساط و انقباض زیاد از حد که باعث ترک های عریض می شود جلوگیری کرده و عرض ترک ها را بسیار کم می کند.
  2. در سقف تیرچه بلوک علاوه بر موارد فوق آرماتورها نقش باربری هم دارند و تنها حرارتی نیست. 
  3. در دال هایی که آرماتورهای خمشی تنها در یک جهت قرار می گیرند باید برای تنش های حاصل از افت و حرارت آرماتور هایی در جهت عمود بر آرماتورهای خمشی قرار داده شود. کار این آرماتورها مقابله با تنش های ناشی از حرارت و جمع شدگی بتن می باشد.
  4. برای مقابله با تنش های متفرقه در بتن بالایی، میلگرد افت و حرارت ، در دو جهت عمود بر هم در قسمت بالایی تیرحدود ۲ سانتیمتر پایین تر از سطح بالایی تیر قرار می گیرد. قطر میلگرد افت و حرارتی برای میلگرد ساده، دست کم ۵ میلیمتر، و برای میلگرد با مقاومت بالا ۴ میلیمتر و حداکثر فاصله بین دو میلگرد افت و حرارت ۲۵ سانتیمتر است .میلگرد بالایی تیرچه در صورتی که داخل ۵ سانتیمتری بالایی قرار گیرد به عنوان میلگرد افت و حرارت منظور می شود.
  5. به اعتقاد برخی از مهندسین در صورت عدم استفاده از آرماتور حرارتی و وقوع ترک ، عملکرد یکپارچه دیافراگم سقف به هنگام زلزله  زیر سوال خواهد رفت.

پس بنابراین

میلگرد حرارتی

فقط جهت جلوگیری از ترک خوردن بتن پوششی سقف تیرچه بلوک است، نه برای جلوگیری از آتش سوزی، نه برای جلوگیری از افتادن یونولیت ها، نه برای ایجاد مقاومت فشاری و کششی و پیچشی و خمشی و …!!!

برای اطلاع از 

نمره میلگرد حرارتی

,

محاسبه میلگرد حرارتی

,

قطر میلگرد حرارتی

,

نقش میلگرد حرارتی

,

میلگرد حرارتی قیمت

,

میلگرد حرارتی در سقف تیرچه بلوک

,

قیمت میلگرد حرارتی سقف

به 

فروشگاه اینترنتی شهرآهن

مراجعه نمایید.

نورد کوثر اهواز

محصول قیمت
میلگرد حرارتی 6.5 نورد کوثر اهواز (A2)

کارخانه

6.5

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/02

گروه صنعتی فولاد یزد

محصول قیمت
میلگرد حرارتی 6.5 نورد فولاد یزد احرامیان (A2)

کارخانه

6.5

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/25

کویر کاشان

محصول قیمت
میلگرد حرارتی 6 فولاد کویر کاشان (A2)

کارخانه

6

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/25
میلگرد حرارتی 6.5 فولاد کویر کاشان (A2)

کارخانه

6.5

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/25

گروه صنعتی پرشین فولاد آریا

محصول قیمت
میلگرد حرارتی 6.5 پرشین فولاد آریا (A2)

کارخانه

6.5

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/25

نورد فولاد گلستان

محصول قیمت
میلگرد حرارتی 6.5 نورد فولاد گلستان (A2)

کارخانه

6.5

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/25

فولاد نطنز

محصول قیمت
میلگرد حرارتی 6.5 فولاد نطنز (A2)

کارخانه

6.5

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/25

صنایع فولاد سازان امیرآباد

محصول قیمت
میلگرد حرارتی 6.5 فولاد سازان امیرآباد (A2)

کارخانه

6.5

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/25

شرکت نورد فولاد کاران افق

محصول قیمت
میلگرد حرارتی 6.5 نورد فولاد کاران افق ابهر (A2)

کارخانه

6.5

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/25

ذوب و نورد ملایر

محصول قیمت
میلگرد حرارتی 6.5 ذوب و نورد ملایر (A2)

کارخانه

6.5

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/25

ذوب آهن اصفهان

محصول قیمت
میلگرد حرارتی 6.5 ذوب آهن اصفهان (A2)

کارخانه

6.5

کیلوگرم

A2

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/25
نتایج 1 تا 11 از کل 11 نتیجه