02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

شركت فولاد ناب تبریز

محصول قیمت
ناودانی 8 شاخه 6 متری سنگین ناب تبریز

8

سنگین

کیلوگرم

6

4,720 تومان بروزرسانی: 1397/06/24
ناودانی 10 شاخه 6 متری سنگین ناب تبریز

10

سنگین

کیلوگرم

6

4,750 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 12 شاخه 6 متری سنگین ناب تبریز

12

سنگین

کیلوگرم

6

4,750 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 14 شاخه 6 متری سنگین ناب تبریز

14

سنگین

کیلوگرم

6

4,720 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 16 شاخه 6 متری سنگین ناب تبریز

16

سنگین

کیلوگرم

6

4,760 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 10 شاخه 12 متری سنگین ناب تبریز

10

سنگین

کیلوگرم

12

4,750 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 12 شاخه 12 متری سنگین ناب تبریز

12

سنگین

کیلوگرم

12

4,750 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 14 شاخه 12 متری سنگین ناب تبریز

14

سنگین

کیلوگرم

12

4,720 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 16 شاخه 12 متری سنگین ناب تبریز

16

سنگین

کیلوگرم

12

4,760 تومان بروزرسانی: 1397/06/21

فولاد البرز ایرانیان فایکو

محصول قیمت
ناودانی 14 شاخه 6 متری سنگین فایکو

14

سنگین

کیلوگرم

6

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 14 شاخه 6 متری سبک فایکو

14

سبک

کیلوگرم

6

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 16 شاخه 6 متری سنگین فایکو

16

سنگین

کیلوگرم

6

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 16 شاخه 6 متری سبک فایکو

16

سبک

کیلوگرم

6

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 18 شاخه 12 متری سنگین فایکو

18

سنگین

کیلوگرم

12

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 18 شاخه 12 متری سبک فایکو

18

سبک

کیلوگرم

12

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 20 شاخه 12 متری سنگین فایکو

20

سنگین

کیلوگرم

12

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 20 شاخه 12 متری سبک فایکو

20

سبک

کیلوگرم

12

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/21

گروه صنعتی شکفته

محصول قیمت
ناودانی 6 شاخه 6 متری سبک شکفته

6

سبک

کیلوگرم

6

4,600 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 8 شاخه 6 متری سبک شکفته

8

سبک

کیلوگرم

6

4,600 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 10 شاخه 6 متری سبک شکفته

10

سبک

کیلوگرم

6

4,600 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 12 شاخه 6 متری سبک شکفته

12

سبک

کیلوگرم

6

4,600 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 14 شاخه 6 متری سبک شکفته

14

سبک

کیلوگرم

6

4,600 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
ناودانی 16 شاخه 6 متری سبک شکفته

16

سبک

کیلوگرم

6

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/21

گروه صنعتی ایران اسپیرال

محصول قیمت
ناودانی 5 شاخه 6 متری سنگین اسپیرال

5

سنگین

کیلوگرم

6

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/21
نتایج 1 تا 24 از کل 67 نتیجه