02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

قیمت ورق گالوانیزه

galva

ورق گالوانیزه

در واقع

ورق روغنی

است که با استفاده از روش های متنوع پوشش دهی، پوشش گالوانیزه بدان افزوده می شود. پوشش گالوانیزه در واقع پوششی از ورق روی است که در فرآیند خوردگی فدای ورق پایه شده و اجازه نمی دهد آن خورده شود.

ورق های گالوانیزه

از ضخامت 18/ 0 میل تا 5 میلیمتر در کارخانجات مختلف تولید می گردد.

برای اطلاع از

قیمت ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق گالوانیزه رنگی

,

قیمت ورق گالوانیزه شیروانی

,

وزن ورق گالوانیزه

به

فروشگاه شهرآهن

مراجعه نمایید.

محصول قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 خودرو شهرکرد

0.4

ST22

کیلوگرم

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 خودرو شهرکرد

0.5

ST22

کیلوگرم

6,330 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 خودرو شهرکرد

0.6

ST22

کیلوگرم

6,280 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 خودرو شهرکرد

0.7

ST22

کیلوگرم

6,230 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 خودرو شهرکرد

0.8

ST22

کیلوگرم

6,220 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 خودرو شهرکرد

0.9

ST22

کیلوگرم

6,220 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 خودرو شهرکرد

1

ST22

کیلوگرم

6,180 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 خودرو شهرکرد

1.2

ST22

کیلوگرم

6,180 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 خودرو شهرکرد

1.5

ST22

کیلوگرم

6,230 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 خودرو شهرکرد

2

ST22

کیلوگرم

6,780 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 خودرو شهرکرد

0.5

ST22

کیلوگرم

6,330 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 خودرو شهرکرد

0.6

ST22

کیلوگرم

6,280 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 خودرو شهرکرد

0.7

ST22

کیلوگرم

6,230 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 خودرو شهرکرد

0.8

ST22

کیلوگرم

6,220 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 خودرو شهرکرد

0.9

ST22

کیلوگرم

6,220 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 خودرو شهرکرد

1

ST22

کیلوگرم

6,180 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 خودرو شهرکرد

1.2

ST22

کیلوگرم

6,180 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 خودرو شهرکرد

1.5

ST22

کیلوگرم

6,230 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 خودرو شهرکرد

2

ST22

کیلوگرم

6,780 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1250 هفت الماس

100 kg

2

A1

کیلوگرم

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/21
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 هفت الماس

0.4

ST22

کیلوگرم

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس

0.5

ST22

کیلوگرم

6,660 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 هفت الماس

0.5

ST22

کیلوگرم

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/25
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 هفت الماس

0.6

ST22

کیلوگرم

6,560 تومان بروزرسانی: 1397/06/25
نتایج 1 تا 24 از کل 91 نتیجه