02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

قیمت ورق گالوانیزه

galva

ورق گالوانیزه

در واقع

ورق روغنی

تولید شده در نورد سرد می باشند که با لایه ای از روی پوشیده شده اند. به لایه روی موجود در ورق روغنی، پوشش گالوانیزه گفته می شود. پوشش گالوانیزه، ورق روغنی پایه را از خوردگی محافظت می کند.

ورق های گالوانیزه

با ضخامتی در بازه 0.18 تا 5 میلی متر تولید می گردند.

برای اطلاع از

قیمت ورق گالوانیزه سقفی

,

قیمت ورق گالوانیزه رنگی

,

قیمت ورق گالوانیزه شیروانی

,

لیست قیمت ورق گالوانیزه

,

وزن ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق

و

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

به

فروشگاه شهرآهن

مراجعه نمایید.

ورق گالوانیزه فولاد امیرکبیر کاشان
محصول قیمت
ورق گالوانیزه 0.3 عرض 1000 کاشان

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.3

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 0.35 عرض 1000 کاشان

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.35

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 کاشان

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.4

9,860 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1250 کاشان

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.4

9,760 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1000 کاشان

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.45

8,640 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 کاشان

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.5

8,060 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 کاشان

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.55

7,910 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 کاشان

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

7,910 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 کاشان

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

7,760 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 کاشان

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.8

7,760 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 کاشان

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.9

7,510 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 کاشان

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

7,510 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 کاشان

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1.25

7,460 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 کاشان

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1.5

7,500 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 0.45 عرض 1250 کاشان

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.45

8,640 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 کاشان

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.5

8,060 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1250 کاشان

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.55

7,910 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 کاشان

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.6

7,910 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 کاشان

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.7

7,760 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 کاشان

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.8

7,760 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 کاشان

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

0.9

7,510 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 کاشان

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1

7,510 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 کاشان

بنگاه تهران

کیلوگرم

ST22

1.25

7,640 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
ورق گالوانیزه صنایع هفت الماس
محصول قیمت
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1250 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST22

2.5

7,900 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نتایج 1 تا 24 از کل 157 نتیجه