02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

قیمت ورق گالوانیزه

galva

ورق گالوانیزه

در واقع

ورق روغنی

است که با استفاده از روش های متنوع پوشش دهی، پوشش گالوانیزه بدان افزوده می شود. پوشش گالوانیزه در واقع پوششی از ورق روی است که در فرآیند خوردگی فدای ورق پایه شده و اجازه نمی دهد آن خورده شود.

ورق های گالوانیزه

از ضخامت 18/ 0 میل تا 5 میلیمتر در کارخانجات مختلف تولید می گردد.

برای اطلاع از

قیمت ورق گالوانیزه

,

قیمت ورق گالوانیزه رنگی

,

قیمت ورق گالوانیزه شیروانی

,

وزن ورق گالوانیزه

به

فروشگاه شهرآهن

مراجعه نمایید.

کارخانه ورق خودرو چهارمحال و بختیاری

محصول قیمت
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.4

10,440 تومان بروزرسانی: 1397/07/16
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.5

8,450 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.6

8,100 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1000 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.7

7,920 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1000 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.8

7,640 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1000 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.9

6,220 تومان بروزرسانی: 1397/07/15
ورق گالوانیزه 1 عرض 1000 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

1

7,740 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1000 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

1.25

7,740 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1000 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

1.5

7,840 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
ورق گالوانیزه 2 عرض 1000 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

2

8,440 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1250 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.5

8,450 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1250 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.6

8,100 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
ورق گالوانیزه 0.7 عرض 1250 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.7

7,920 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
ورق گالوانیزه 0.8 عرض 1250 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.8

7,640 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
ورق گالوانیزه 0.9 عرض 1250 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.9

6,220 تومان بروزرسانی: 1397/07/15
ورق گالوانیزه 1 عرض 1250 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

1

7,740 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
ورق گالوانیزه 1.25 عرض 1250 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

1.25

7,740 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
ورق گالوانیزه 1.5 عرض 1250 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

1.5

7,840 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
ورق گالوانیزه 2 عرض 1250 خودرو شهرکرد

کارخانه

کیلوگرم

ST22

2

8,440 تومان بروزرسانی: 1397/07/18

صنایع هفت الماس

محصول قیمت
ورق گالوانیزه 2.5 عرض 1250 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST22

2.5

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/15
ورق گالوانیزه 0.4 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.4

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/15
ورق گالوانیزه 0.5 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.5

6,660 تومان بروزرسانی: 1397/07/15
ورق گالوانیزه 0.55 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.55

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/15
ورق گالوانیزه 0.6 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST22

0.6

6,560 تومان بروزرسانی: 1397/07/15
نتایج 1 تا 24 از کل 157 نتیجه