02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

قیمت تیرآهن بال پهن , هاش

hash

تیرآهن بال پهن

HEB یا

تیرآهن هاش

H، یکی زیر شاخه های تیرآهن میباشد.


تیرآهن بال پهن

، نوعی از تیرآهن میباشد که بال تیرآهن و جان ( ارتفاع پشت تا پشت تیرآهن ) تیرآهن باهم برابر بوده باشد.


البته

تیرآهن بال پهن

HEB یا

تیرآهن هاش

H از نوع سنگین هاش H بوده، یعنی این

تیرآهن بال پهن

دارای ضخامت بیشتری نسبت به

تیرآهن بال پهن HEA

میباشد.

برای اطلاع از

وزن تیرآهن بال پهن

,

فروش تیرآهن بال پهن

,

قیمت تیرآهن هاش

,

تیرآهن hea

,

تیرآهن heb

,

بال تیر آهن

,

انواع تیرآهن

,

وزن تیرآهن هاش

,

قیمت تیرآهن بال پهن

به
فروشگاه اینترنتی شهرآهن

مراجعه نمایید.

بنگاه تهران

محصول قیمت
تیرآهن 6 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

6

شاخه

IPB سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 10 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

10

شاخه

IPB سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 10 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

10

شاخه

IPB سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 12 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

12

شاخه

IPB سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 12 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

12

شاخه

IPB سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 14 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

14

شاخه

IPB سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 14 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

14

شاخه

IPB سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 16 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

16

شاخه

IPB سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 16 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

16

شاخه

IPB سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 18 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

18

شاخه

IPB سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 18 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

18

شاخه

IPB سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 20 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

20

شاخه

IPB سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 20 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

20

شاخه

IPB سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 22 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

22

شاخه

IPB سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 22 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

22

شاخه

IPB سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 24 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

24

شاخه

IPB سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 24 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

24

شاخه

IPB سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 26 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

26

شاخه

IPB سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 26 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

26

شاخه

IPB سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 28 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

28

شاخه

IPB سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 28 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

28

شاخه

IPB سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 30 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

30

شاخه

IPB سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 30 بال پهن سبک (HEA)

12

بنگاه تهران

30

شاخه

IPB سبک

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
تیرآهن 32 بال پهن سنگین (HEB)

12

بنگاه تهران

32

شاخه

IPB سنگین

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/23
نتایج 1 تا 24 از کل 34 نتیجه