02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

قیمت ورق روغنی

oiled-hot-rolled-min

ورق روغنی

، ورق های فلزی هستند که با تکنولوژی نورد سرد تولید می گردند، این نوع ورق ها از ضخامت های 18 / 0 میل تا 3 میل تولید می شوند.

ورق های روغنی

با توجه به کیفیت سطح و شفافیت آن در سطوح خارجی اجسام و ساختمان ها بکار می رود.

برای اطلاع از

قیمت ورق روغنی

به 

فروشگاه شهرآهن

مراجعه نمایید.

صنایع هفت الماس

محصول قیمت
ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.2

4,140 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.25 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.25

3,920 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.28 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.28

3,820 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.3 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.3

3,760 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.35 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.35

3,710 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.4

3,680 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.4

3,680 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.45 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.45

3,630 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.5

3,600 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.5

3,600 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.55 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.55

3,570 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.6

3,550 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.6

3,550 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.7

3,520 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.7

3,520 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.8

3,520 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.8

3,520 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.9

3,490 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

0.9

3,490 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

1

4,140 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 1 عرض 1250 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

1

3,920 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

1.25

3,820 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

1.25

3,760 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماس

کارخانه

کیلوگرم

ST12

1.5

3,710 تومان بروزرسانی: 1397/07/25
نتایج 1 تا 24 از کل 107 نتیجه