02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

آرین

محصول قیمت
لوله مانیسمان 1/2 اینچ

0.4

A1

متر

1/2

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/27

فولاد هیربد زرندیه

محصول قیمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 هیربد زرندیه

2

درزدار

کیلوگرم

1/2 1

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 هیربد زرندیه

2.5

درزدار

کیلوگرم

1/2 1

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 هیربد زرندیه

2

مانیسمان

کیلوگرم

2

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله صنعتی " 3 ضخامت 2 هیربد زرندیه

2

مانیسمان

کیلوگرم

3

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله صنعتی " 4 ضخامت 2 هیربد زرندیه

2

مانیسمان

کیلوگرم

4

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19

گروه صنعتی درپاد تبریز

محصول قیمت
لوله گالوانیزه " 1/2 ضخامت 2 درپاد تبریز

2

درزدار

کیلوگرم

1/2

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله گالوانیزه " 1/4 1 ضخامت 2.5 درپاد تبریز

2.5

درزدار

کیلوگرم

1/4 1

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله گالوانیزه " 1/2 1 ضخامت 3 درپاد تبریز

3

درزدار

کیلوگرم

1/2 1

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله گالوانیزه " 1/2 2 ضخامت 3 درپاد تبریز

3

درزدار

کیلوگرم

1/2 2

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله گالوانیزه " 3/4 ضخامت 2 درپاد تبریز

2

درزدار

کیلوگرم

3/4

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله گالوانیزه " 1 ضخامت 2.5 درپاد تبریز

2.5

درزدار

کیلوگرم

1

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله گالوانیزه " 2 ضخامت 3 درپاد تبریز

3

درزدار

کیلوگرم

2

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله گالوانیزه " 3 ضخامت 4 درپاد تبریز

4

درزدار

کیلوگرم

3

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله گالوانیزه " 4 ضخامت 4 درپاد تبریز

4

درزدار

کیلوگرم

4

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله مبلی " 13 ضخامت 0.7 درپاد تبریز

0.7

درزدار

کیلوگرم

13

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله مبلی " 16 ضخامت 0.7 درپاد تبریز

0.7

درزدار

کیلوگرم

16

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله مبلی " 18 ضخامت 0.7 درپاد تبریز

0.7

درزدار

کیلوگرم

18

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله مبلی " 20 ضخامت 0.7 درپاد تبریز

0.7

درزدار

کیلوگرم

20

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله مبلی " 32 ضخامت 0.7 درپاد تبریز

0.7

درزدار

کیلوگرم

20

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19

شرکت صنعتی نیکان پروفیل

محصول قیمت
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2 نیکان پروفیل

2

درزدار

کیلوگرم

1/2 1

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله داربستی " 1/2 1 ضخامت 2.5 نیکان پروفیل

2.5

درزدار

کیلوگرم

1/2 1

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19

شرکت پروفیل فولادی اصفهان

محصول قیمت
لوله گالوانیزه " 1/4 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان

2

درزدار

کیلوگرم

1/4 1

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
لوله گالوانیزه " 1/2 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان

2

درزدار

کیلوگرم

1/2 1

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/19
نتایج 1 تا 24 از کل 172 نتیجه