قیمت ورق گالوانیزه

 قیمت روز ورق گالوانیزه

 

آشنایی با ورق گالوانیزه و قیمت ورق گالوانیزه

 

ورق گالوانیزه و کاربرد آن 

ورق گالوانیزه ورقی است که برای پوشش آن از فلز روی استفاده میشود. در ورق گالوانیزه حتی اگر پوشش رویین ورق دچار شکستگی شود همچنان خاصیت ضد زنگ زدگی خود را حفظ میکند. یکی از ویژگی های مهم ورق های گالوانیزه طول عمر این نوع ورق می باشد که در برابر ساییدگی و خوردگی طول عمر بالایی دارند.استفاده از ورق گالوانیزه در مقایسه با روش های دیگر که برای جلوگیری از خوردگی ، ساییدگی و زنگ زدگی استفاده می شوند هزینه کمتری دارد.

کاربرد ورق گالوانیزه 

از ورق های گالوانیزه برای تولید کانال های کولر، شیروانی لوله های آب و جاهایی که امکان ارتباط با آب و خوردگی وجود دارد و همچنین در صنعت ماشین سازی و تولید لوازم خانگی کاربرد دارد.

استاندارد ورق های گالوانیزه 

عوامل متعددی در تعیین ضخامت و ظاهر ورق گالوانیزه تاثیر دارد که عبارت اند از :

۱ : ترکیب شیمیایی ۲ : شرایط سطحی ۳ : کار سرد انجام شده روی ورق قبل از گالوانیزه ۴ : زمان غوطه وری در حمام

۵ : نرخ خارج کردن از حمام ۷ : متالوژی فرایند گالوانیزه ۸ : نرخ سرد کردن ورق

عوامل تعیین کننده ای در فرایندهای گالوانیزسیون موثراند نظیر :

۱: ضخامت ۲ : وزن ۳ : پوشش ۴ : چسبندگی ۵ : و ظاهر قطعات که برخی از آنها در این استانداردها آمده است.

ASTM A123 ISO 1461 CAN/CSA G164 , AS/NZS 4680

قیمت ورق گالوانیزه

برای اطلاع از قیمت روز ورق گالوانیزه می توانید با شماره تلفن های ۰۲۱۶۶۳۱۹۰۵۴ و ۰۲۱۶۶۳۱۹۲۳۱ تماس حاصل فرمایید.

قیمت روز ورق گالوانیزه

 

 

خرید ورق گالوانیزه

نام محصولکارخانهضخامتسایزقیمت بنگاه تهران
فولاد مبارکه اصفهان------------
ورق گالوانیزه ایرانیفولاد مبارکه اصفهان۰.۵۱.۲۵تماس
ورق گالوانیزه ایرانیفولاد مبارکه اصفهان۰.۵۱تماس
ورق گالوانیزه ایرانیفولاد مبارکه اصفهان۰.۶۱تماس
ورق گالوانیزه ایرانیفولاد مبارکه اصفهان۰.۶۱.۲۵تماس
خودرو شهرکرد------------
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۰.۴۱تماس
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۰.۵۱۴.۰۰۰
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۰.۵۱.۲۵۴.۰۰۰
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۰.۶۱۳.۹۸۰
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۰.۶۱.۲۵۳.۹۶۰
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۰.۷۱.۲۵۳.۸۵۰
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۰.۷۱۳.۸۴۰
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۰.۸۱۳.۸۲۰
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۰.۸۱.۲۵۳.۸۱۰
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۰.۹۱۳.۸۲۰
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۰.۹۱.۲۵۳.۸۴۰
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۱۱۳.۷۹۰
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۱۱.۲۵۳.۸۴۰
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۱.۲۵۱۳.۷۹۰
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۱.۲۵۱.۲۵۳.۸۳۰
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۱.۵۱.۲۵۴.۱۰۰
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۱.۵۱۴.۰۰۰
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۲۱.۲۵۴.۰۷۰
ورق گالوانیزه ایرانیخودرو شهرکرد۲۱۴.۰۷۰
هفت الماس------------
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۰.۴۱۴.۳۰۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۰.۴۱.۲۵۴.۳۴۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۰.۴۵۱.۲۵تماس
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۰.۵۱۴.۱۱۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۰.۵۱.۲۵۴.۰۸۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۰.۵۵۱۴.۰۷۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۰.۵۵۱.۲۵۴.۰۲۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۰.۶۱۴.۰۵۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۰.۶۱.۲۵۴.۰۲۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۰.۷۱۳.۹۲۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۰.۷۱.۲۵۳.۹۲۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۰.۸۱۳.۹۴۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۰.۸۱.۲۵۳.۹۱۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۰.۹۱۳.۹۴۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۰.۹۱.۲۵۳.۹۴۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۱۱۳.۸۹۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۱۱.۲۵۳.۸۸۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۱.۲۵۱۳.۸۷۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۱.۲۵۱.۲۵۳.۸۹۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۱.۵۱۳.۹۳۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۱.۵۱.۲۵۳.۹۳۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۲۱۴.۰۰۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۲۱.۲۵۳.۹۷۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۲.۵۱۴.۱۰۰
ورق گالوانیزه ایرانیهفت الماس۲.۵۱.۲۵۴.۱۰۰
تاراز شهرکرد------------
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۰.۴۱تماس
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۰.۵۱۳.۹۸۰
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۰.۵۱.۲۵۳.۹۵۰
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۰.۵۵۱تماس
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۰.۵۵۱.۲۵تماس
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۰.۶۱۳.۹۴۰
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۰.۶۱.۲۵۴.۰۹۰
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۰.۷۱۳.۸۲۰
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۰.۷۱.۲۵۳.۸۴۰
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۰.۸۱۳.۸۰۰
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۰.۸۱.۲۵۳.۷۹۰
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۰.۹۱۳.۷۰۰
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۰.۹۱.۲۵۳.۸۰۰
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۱۱۳.۷۷۰
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۱۱.۲۵۳.۸۰۰
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۱.۲۱۳.۷۷۰
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۱.۲۱.۲۵۳.۸۳۰
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۱.۵۱۳.۸۵۰
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۱.۵۱.۲۵۳.۸۹۰
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۲۱۳.۹۴۰
ورق گالوانیزه ایرانیتاراز شهرکرد۲۱.۲۵۳.۸۷۰
کاشان--------------------------------------------------------------------------------------------
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۳۱۵.۰۸۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۳۵۱۵.۰۳۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۴۱۴.۵۵۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۴۱۴.۵۵۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۴۵۱۴.۲۹۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۴۵۱.۲۵۴.۲۹۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۵۱۴.۲۸۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۵۱.۲۵۴.۲۸۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۵۵۱تماس
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۵۵۱.۲۵تماس
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۶۱۴.۱۸۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۶۱.۲۵۴.۱۸۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۷۱۴.۰۳۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۷۱.۲۵۴.۰۳۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۸۱۴.۰۳۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۸۱.۲۵۳.۹۸۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۹۱۳.۹۸۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۰.۹۱.۲۵۳.۹۸۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۱۱۳.۹۸۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۱۱.۲۵۳.۹۸۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۱.۲۵۱۳.۹۸۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۱.۲۵۱.۲۵۳.۹۸۰
ورق گالوانیزه ایرانیکاشان۱.۵۱۴.۰۵۰

فروش ورق گالوانیزه

نام محصولکارخانهضخامتسایزحالتقیمت بنگاه تهران
چین---------------
ورق گالوانیزهچین۰.۲۱۰۰۰رولتماس
ورق گالوانیزهچین۰.۲۲۱۰۰۰رولتماس
ورق گالوانیزهچین۰.۲۵۱۰۰۰رولتماس
ورق گالوانیزهچین۰.۳۱۰۰۰رول تماس
ورق گالوانیزهچین۰.۳۵۱۰۰۰رولتماس
ورق گالوانیزهچین۰.۴۱۰۰۰رول۴.۵۴۰
ورق گالوانیزهچین۰.۴۵۱۰۰۰رول۴.۳۹۰
ورق گالوانیزهچین۰.۵۱۰۰۰رول۴.۲۴۰
ورق گالوانیزهچین۰.۵۱۲۵۰رول۴.۲۴۰
ورق گالوانیزهچین۰.۵۵۱۰۰۰رول۴.۲۲۰
ورق گالوانیزهچین۰.۵۵۱۲۵۰رول۴.۲۲۰
ورق گالوانیزهچین۰.۶۱۰۰۰رول۴.۱۹۰
ورق گالوانیزهچین۰.۶۱۲۵۰رول۴.۱۹۰
ورق گالوانیزهچین۴۱۰۰۰رول۴.۸۱۰
ورق گالوانیزهچین۴۱۲۵۰رول۴.۸۱۰
ورق گالوانیزهچین۵۱۰۰۰رول۴.۸۱۰
قزاق---------------
ورق گالوانیزهقزاق۰.۴۱۰۰۰رول۴.۳۶۰
ورق گالوانیزهقزاق۰.۴۵۱۰۰۰رولتماس
ورق گالوانیزهقزاق۰.۵۱۰۰۰رول۴.۱۶۰
ورق گالوانیزهقزاق۰.۵۱۲۵۰رول۴.۱۶۰
ورق گالوانیزهقزاق۰.۵۵۱۰۰۰رول۴.۱۳۰
ورق گالوانیزهقزاق۰.۵۵۱۲۵۰رول۴.۱۳۰
ورق گالوانیزهقزاق۰.۶۱۰۰۰رول۴.۰۳۵
ورق گالوانیزهقزاق۰.۶۱۲۵۰رول۴.۰۷۵
ورق گالوانیزهقزاق۰.۷۱۰۰۰رول۳.۹۸۵
ورق گالوانیزهقزاق۰.۷۱۲۵۰رول۳.۹۸۵
ورق گالوانیزهقزاق۰.۸۱۰۰۰رول۳.۹۸۵
ورق گالوانیزهقزاق۰.۸۱۲۵۰رول۳.۹۸۵
ورق گالوانیزهقزاق۰.۹۱۰۰۰رول۳.۹۸۵
ورق گالوانیزهقزاق۰.۹۱۲۵۰رول۳.۹۸۵
ورق گالوانیزهقزاق۱۱۲۵۰رول۳.۹۶۰
ورق گالوانیزهقزاق۱۱۰۰۰رول۳.۹۶۰
ورق گالوانیزهقزاق۱.۲۵۱۰۰۰رول۳.۹۶۰
ورق گالوانیزهقزاق۱.۲۵۱۲۵۰رول۳.۹۶۰
ورق گالوانیزهقزاق۱.۵۱۰۰۰رول۴.۱۱۰
ورق گالوانیزهقزاق۱.۵۱۲۵۰رول۴.۱۱۰
ورق گالوانیزهقزاق۲۱۰۰۰رول۴.۱۶۰
ورق گالوانیزهقزاق۲۱۲۵۰رول۳.۴.۱۶۰۹۵۰
ایثار هند---------------
ورق گالوانیزهایثار هند۲۱۰۰۰رولتماس
ورق گالوانیزهایثار هند۲۱۲۵۰رولتماس
ورق گالوانیزهایثار هند۲.۵۰۱۰۰۰رولتماس
ورق گالوانیزهایثار هند۲.۵۰۱۲۵۰رولتماس
ورق گالوانیزهایثار هند۳۱۰۰۰رولتماس
ورق گالوانیزهایثار هند۳۱۲۵۰رولتماس
امارات---------------
ورق گالوانیزهامارات۰.۳۳۱۰۰۰رولتماس
ورق گالوانیزهامارات۰.۳۸۱۰۰۰رولتماس
ورق گالوانیزهامارات۰.۵۸۱۰۰۰رولتماس
ورق گالوانیزهامارات۰.۵۸۱۰۰۰رولتماس
ورق گالوانیزهامارات۱.۵۱۰۰۰رولتماس
ورق گالوانیزهامارات۱.۵۱۲۵۰رولتماس
ورق گالوانیزهامارات۲۱۰۰۰رولتماس
ورق گالوانیزهامارات۲۱۲۵۰رولتماس
ورق گالوانیزهامارات۲.۵۱۰۰۰رولتماس
ورق گالوانیزهامارات۲.۵۱۲۵۰رولتماس