بازار آهن تهران

بازار آهن تهران
تماس با بازار آهن تهران

آدرس شعبه ۱ بازار آهن تهران : تهران ، بازار آهن شادآباد ، بهاران ۲ ، بلوک ۱۳ ، مجتمع اداری رستمی ، طبقه دوم ، واحد۱۷

آدرس شعبه ۲ بازار آهن تهران : تهران ، بازار آهن شاد آباد ، بوستان ، بلوک A1 ، پلاک ۹ , بازار آهن فروشان تهران

تلفن  : ۶۶۳۱۵۴۲۹-۰۲۱   –  ۶۶۳۱۹۲۶۱-۰۲۱
فکس : ۶۶۳۱۹۰۵۴-۰۲۱
همراه : ۲۹۵۵۰۴۴-۰۹۱۲  –  ۰۱۸۷۱۰۷-۰۹۱۹
ایمیل :info@shahrahan.com