قیمت ناودانی

 

فروش ناودانی آهن آنلاین

 

آشنایی با ناودانی و کاربرد آن 

ناودانی :

ناودانی ها نیز مانند نبشی ها جزو مهمترین مقاطع فلزی ساختمان هستند که برای اتصال قسمت های مختلف ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند.ناودانی نیز از دو روش پرسی و فابریک تولید میشود که به دو شکل ظاهری U و C ساخته میشوند.

کاربرد ناودانی :

ناودانی ها مانند اغلب پروفیل ها در صنایع ساختمانی مانند ساخت تیرها ، ستون ها و خرپا مورد استفاده قرار میگیرد همچنین ناودانی های کوچک در ساخت کرکره مغازه ها کاربرد دارد.

مشخصات ناودانی :

برخی استاندارد ناودانی ها در کشورهای مختلف عبارت است از:

UNP و UPE ناودانی اروپایی DIN-1026

استاندارد فرانسه NF A 45-255

استاندارد ناودانی مقاوم به خوردگی  DIN EN ISO 12944-3

ناودانی  استیل

پایه اصلی تولید این محصولات شمش استیل است که در نوع پرسی و فابریک تولید میشود در نوع پرسی با خم کردن ورق با دستگاه رول فرمینگ وطی مراحل برشکاری ورق ها به اشکال مختلف  U ، C تبدیل میکنند همچنین درتولید فابریک استیل گداخت در فرایندهای نورد گرم یا سرد به این محصولات تبدیل میشوند.

کاربردهای ناودانی استیل 

پروفیل های استیل به دلیل خاصیت ضد زنگ و خوردگی در مکان ها و فضاهای باز مورد استفاده قرار میگیرد.

قیمت ناودانی

برای دریافت قیمت ناودانی ۸,قیمت ناودانی ۱۰,قیمت ناودانی ۱۴,وزن ناودانی ۸,ناودانی گالوانیزه,قیمت ناودانی ۱۲ و قیمت نبشی و ناودانی و…. می توانید با شماره تلفن های ۰۲۱۶۶۳۱۹۰۵۴ و ۰۲۱۶۶۳۱۹۲۳۱ تماس حاصل فرمایید.

قیمت روز ناودانی

 

نام محصولسایز (mm)طولوزن (kg)واحد فروش کارخانهقیمت کارخانه
کارخانه ناب تبریز------------------
ناودانی۸۶سنگینکیلوگرمناب تبریز۲.۷۱۰
ناودانی۱۰۶سنگینکیلوگرمناب تبریز۲.۷۲۰
ناودانی۱۰۱۲سنگینکیلوگرمناب تبریز۲.۷۲۰
ناودانی۱۲۶سنگینکیلوگرمناب تبریز۲.۷۲۰
ناودانی۱۲۱۲سنگینکیلوگرمناب تبریز۲.۷۲۰
ناودانی۱۴۶سنگینکیلوگرمناب تبریز۲.۷۲۰
ناودانی۱۴۱۲سنگینکیلوگرمناب تبریز۲.۷۲۰
ناودانی۱۶۶سنگینکیلوگرمناب تبریز۲.۷۲۰
ناودانی۱۶۱۲سنگینکیلوگرمناب تبریز۲.۷۲۰
کارخانه نورد تهران------------------
ناودانی۶۶سبککیلوگرمنورد تهران۲.۶۶۰
ناودانی۶۶سنگینکیلوگرمنورد تهران۲.۶۳۰
ناودانی۸۶سبککیلوگرمنورد تهران۲.۶۷۰
ناودانی۸۶سنگینکیلوگرمنورد تهران۲.۶۵۰
ناودانی۸۱۲سبککیلوگرمنورد تهران۲.۶۹۰
ناودانی۸۱۲سنگینکیلوگرمنورد تهران۲.۶۷۰
ناودانی۱۰۶سنگینکیلوگرمنورد تهران۲.۶۵۰
ناودانی۱۰۶سبککیلوگرمنورد تهران۲.۶۷۰
ناودانی۱۰۱۲سبککیلوگرمنورد تهران۲.۶۹۰
ناودانی۱۰۱۲سنگینکیلوگرمنورد تهران۲.۶۷۰
کارخانه منظومه
------------------
ناودانی۶۶سبککیلوگرممنظومهتماس
ناودانی۶۶سنگینکیلوگرممنظومهتماس
ناودانی۸۶سبککیلوگرممنظومهتماس
کارخانه اسپیرال

------------------
ناودانی۵۶سبککیلوگرماسپیرال۲.۸۸۵
ناودانی۵۶سنگینکیلوگرماسپیرال۲.۸۸۵
ناودانی۶۶سبککیلوگرماسپیرال۲.۸۳۵
ناودانی۶۶سنگینکیلوگرماسپیرال۲.۸۳۵
کارخانه شکفته

------------------
ناودانی۶۶سبککیلوگرمشکفته۲.۶۵۰
ناودانی۸۶سبککیلوگرمشکفته۲.۶۴۰
ناودانی۱۰۶سبککیلوگرمشکفته۲.۶۴۰
ناودانی۱۲۶سبککیلوگرمشکفته۲.۶۴۰
ناودانی۱۴۶سبککیلوگرمشکفته۲.۶۴۰
ناودانی۱۶۶سبککیلوگرمشکفتهتماس بگیرید
کارخانه فراد

--------------------------------
ناودانی۸۶سبککیلوگرمفراد۲.۶۵۰
ناودانی۸۱۲سبککیلوگرمفراد۲.۶۵۰
ناودانی۱۰۶سبککیلوگرمفراد۲.۶۵۰
ناودانی۱۰۱۲سبککیلوگرمفراد۲.۶۵۰
کارخانه الماس یزد

------------------
ناودانی۱۰۶سبککیلوگرمالماس یزد۲.۶۵۰
ناودانی۱۲۶سبککیلوگرمالماس یزد۲.۶۵۰
ناودانی۱۴۶سبککیلوگرمالماس یزد۲.۶۵۰
ناودانی۱۶۶سبککیلوگرمالماس یزد۲.۶۵۰
کارخانه البرز غرب

------------------
ناودانی۸۶سبککیلوگرمالبرز غرب۲.۶۶۰
ناودانی۸۱۲سبککیلوگرمالبرز غرب۲.۶۶۰
ناودانی۱۰۶سبککیلوگرمالبرز غرب۲.۶۶۰
ناودانی۱۰۱۲سبککیلوگرمالبرز غرب۲.۶۶۰
ناودانی۱۲۶سبککیلوگرمالبرز غربتماس
ناودانی۱۲۱۲سبککیلوگرمالبرز غربتماس
ناودانی۱۴۶سبککیلوگرمالبرز غرب۲.۶۶۰
ناودانی۱۴۱۲سبککیلوگرمالبرز غرب۲.۶۶۰
ناودانی۱۶۶سبککیلوگرمالبرز غرب۲.۶۶۰
ناودانی۱۶۱۲سبککیلوگرمالبرز غرب۲.۶۶۰
کارخانه فایکو

------------------------------------------------------------------------------------------------------
ناودانی۱۴۶سبککیلوگرمفایکو۳.۰۸۰
ناودانی۱۴۶سنگینکیلوگرمفایکو۳.۰۸۰
ناودانی۱۶۶سبککیلوگرمفایکو۳.۰۸۰
ناودانی۱۶۶سنگینکیلوگرمفایکو۳.۰۸۰
ناودانی۱۸۱۲سبککیلوگرمفایکو۳.۰۸۰
ناودانی۱۸۱۲سنگینکیلوگرمفایکو۳.۰۸۰
ناودانی۲۰۱۲سبککیلوگرمفایکو۳.۴۸۰
ناودانی۲۰۱۲سنگینکیلوگرمفایکو۳.۱۶۰
کارخانه دهشیر یزد

------------------
ناودانی۶۶سبککیلوگرمدهشیر بزدتماس
ناودانی۸۶سبککیلوگرمدهشیر بزدتماس
ناودانی۱۰۶سبککیلوگرمدهشیر بزدتماس
ناودانی۱۲۶سبککیلوگرمدهشیر بزدتماس
ناودانی۱۲۶سبککیلوگرمدهشیر بزدتماس
کارخانه نصر آذربایجان

------------------
ناودانی۸۶سبککیلوگرمنصر آذربایجانتماس
ناودانی۸۱۲سبککیلوگرمنصر آذربایجانتماس
ناودانی۱۰۶سبککیلوگرمنصر آذربایجانتماس
ناودانی۱۰۱۲سبککیلوگرمنصر آذربایجانتماس
ناودانی۱۰۱۲سبککیلوگرمنصر آذربایجانتماس
کارخانه سجاد

------------------
ناودانی۸۶سبککیلو گرمسجاد۲.۶۴۰
ناودانی۱۰۶سبککیلو گرمسجاد۲.۶۴۰