02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

4
مزایای سقف وافل در این بخش به ذکر مزایای سقف وافل می پردازیم: 1-حذف انواع بلوک ها و تیرچه های پیش ساخته شده .2 حذف تیرچه های دوبل به دلیل اجرای...
5
1- مونتاژکردن قالب این قالب ها را با استفاده از پیچ و مهره به اندازه های دلخواه می توان مونتاژ کرد و با توجه به طراحی و باربری سقف می توان قالب ها...
رزومه سقف گرین وافل شهرآهن
رزومه سقف گرین وافل شهرآهن
تیم اجرایی سقف گرین وافل شهرآهن
تیم اجرایی سقف گرین وافل شهرآهن
پرسش و پاسخ سقف گرین وافل
پرسش و پاسخ سقف گرین وافل

پرسش و پاسخ سقف گرین وافل