02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

شركت فولاد ناب تبریز

محصول قیمت
نبشی 6 متری سایز 3*40*40 ناب تبریز

6

3

کیلوگرم

6

4,700 تومان بروزرسانی: 1397/06/27
نبشی 6 متری سایز 3*60*60 ناب تبریز

6

3

کیلوگرم

6

4,700 تومان بروزرسانی: 1397/06/27
نبشی 6 متری سایز 4*50*50 ناب تبریز

6

4

کیلوگرم

6

4,700 تومان بروزرسانی: 1397/06/27
نبشی 6 متری سایز 4*70*70 ناب تبریز

6

4

کیلوگرم

6

5,100 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
نبشی 6 متری سایز 5*50*50 ناب تبریز

6

5

کیلوگرم

6

5,100 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
نبشی 6 متری سایز 5*70*70 ناب تبریز

6

5

کیلوگرم

6

4,910 تومان بروزرسانی: 1397/06/27
نبشی 6 متری سایز 6*50*50 ناب تبریز

6

6

کیلوگرم

6

5,100 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
نبشی 6 متری سایز 6*60*60 ناب تبریز

6

6

کیلوگرم

6

5,100 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
نبشی 6 متری سایز 6*70*70 ناب تبریز

6

6

کیلوگرم

6

5,100 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
نبشی 6 متری سایز 6*80*80 ناب تبریز

6

6

کیلوگرم

6

4,710 تومان بروزرسانی: 1397/06/27
نبشی 6 متری سایز 7*70*70 ناب تبریز

6

7

کیلوگرم

6

5,210 تومان بروزرسانی: 1397/06/27
نبشی 6 متری سایز 7*80*80 ناب تبریز

6

7

کیلوگرم

6

5,100 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
نبشی 6 متری سایز 3*30*30 ناب تبریز

8

3

کیلوگرم

6

4,790 تومان بروزرسانی: 1397/06/27
نبشی 6 متری سایز 3*50*50 ناب تبریز

8

3

کیلوگرم

6

4,710 تومان بروزرسانی: 1397/06/27
نبشی 6 متری سایز 4*40*40 ناب تبریز

8

4

کیلوگرم

6

5,100 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
نبشی 6 متری سایز 4*60*60 ناب تبریز

8

4

کیلوگرم

6

4,720 تومان بروزرسانی: 1397/06/27
نبشی 6 متری سایز 5*60*60 ناب تبریز

8

5

کیلوگرم

6

4,710 تومان بروزرسانی: 1397/06/27
نبشی 6 متری سایز 8*80*80 ناب تبریز

8

8

کیلوگرم

6

4,690 تومان بروزرسانی: 1397/06/27
نبشی 6 متری سایز 8*100*100 ناب تبریز

8

8

کیلوگرم

6

5,100 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
نبشی 12 متری سایز 8*100*100 ناب تبریز

8

8

کیلوگرم

12

4,710 تومان بروزرسانی: 1397/06/27
نبشی 6 متری سایز 10*100*100 ناب تبریز

10

10

کیلوگرم

6

5,110 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
نبشی 12 متری سایز 10*100*100 ناب تبریز

10

10

کیلوگرم

12

5,100 تومان بروزرسانی: 1397/06/21

شرکت فولاد نستا

محصول قیمت
نبشی 6 متری سایز 3*30*30 نستا

6

3

کیلوگرم

6

4,950 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
نبشی 6 متری سایز 4*40*40 نستا

6

4

کیلوگرم

6

4,950 تومان بروزرسانی: 1397/06/21
نتایج 1 تا 24 از کل 85 نتیجه