02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

محصول قیمت
نبشی صنعتی

6

کارخانه

6

متر

0.4

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/31

شركت فولاد ناب تبریز

محصول قیمت
نبشی سایز 3×30×30 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

30x30

کیلوگرم

3

4,750 تومان بروزرسانی: 1397/07/23
نبشی سایز 3×40×40 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

40x40

کیلوگرم

3

4,700 تومان بروزرسانی: 1397/07/23
نبشی سایز 4×40×40 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

40x40

کیلوگرم

4

4,700 تومان بروزرسانی: 1397/07/23
نبشی سایز 3×50×50 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

50x50

کیلوگرم

3

4,700 تومان بروزرسانی: 1397/07/23
نبشی سایز 4×50×50 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

50x50

کیلوگرم

4

4,600 تومان بروزرسانی: 1397/07/23
نبشی سایز 5×50×50 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

50x50

کیلوگرم

5

4,600 تومان بروزرسانی: 1397/07/23
نبشی سایز 6×50×50 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

50x50

کیلوگرم

6

5,100 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
نبشی سایز 3×60×60 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

3

4,920 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
نبشی سایز 4×60×60 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

4

4,920 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
نبشی سایز 5×60×60 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

5

4,650 تومان بروزرسانی: 1397/07/23
نبشی سایز 6×60×60 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

6

4,650 تومان بروزرسانی: 1397/07/23
نبشی سایز 6×70×70 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

70x70

کیلوگرم

6

5,100 تومان بروزرسانی: 1397/07/11
نبشی سایز 4×70×70 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

70x70

کیلوگرم

4

5,100 تومان بروزرسانی: 1397/07/23
نبشی سایز 5×70×70 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

70x70

کیلوگرم

5

5,100 تومان بروزرسانی: 1397/07/23
نبشی سایز 7×70×70 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

70x70

کیلوگرم

7

5,640 تومان بروزرسانی: 1397/07/18
نبشی سایز 6×80×80 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

80x80

کیلوگرم

6

4,700 تومان بروزرسانی: 1397/07/23
نبشی سایز 7×80×80 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

80x80

کیلوگرم

7

4,600 تومان بروزرسانی: 1397/07/23
نبشی سایز 8×80×80 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

80x80

کیلوگرم

8

4,600 تومان بروزرسانی: 1397/07/23
نبشی سایز 10×100×100 ناب تبریز (12 متری)

12

کارخانه

100x100

کیلوگرم

10

4,700 تومان بروزرسانی: 1397/07/23
نبشی سایز 8×100×100 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

100x100

کیلوگرم

8

5,000 تومان بروزرسانی: 1397/07/23
نبشی سایز 8×100×100 ناب تبریز (12 متری)

12

کارخانه

100x100

کیلوگرم

8

5,000 تومان بروزرسانی: 1397/07/23
نبشی سایز 10×100×100 ناب تبریز (6 متری)

6

کارخانه

100x100

کیلوگرم

10

4,700 تومان بروزرسانی: 1397/07/23

فولاد البرز ایرانیان فایکو

محصول قیمت
نبشی سایز 10×100×100 فایکو (6 متری)

6

کارخانه

100x100

کیلوگرم

10

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/07/11
نتایج 1 تا 24 از کل 169 نتیجه