02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

قیمت پروفیل

طبق گزارهای به دست آمده از تحلیل بازار آهن  توسط کارشناسان شهرآهن وضعیت بازار قوطی و پروفیل ایران به شرح زیر است.  گزارش مختصری از وضعیت بازار قوطی و پروفیل ۹۶/۰۷/۱۹ ? روند افزایشی حوزه قوطی و پروفیل به واسطه افزایش قیمت ورق کلاف گرم وارداتی توسط توزیع کنندگان این کالا در برخی از مبادی کشور، همچنان به روند افزایشی خود ادامه داد بطوریکه تا آخر وقت برخی از تولیدکنندگان این حوزه تا سقف 80 الی 100 تومان نسبت به نرخهای اعلامی صبح، افزایش قیمت در خصوص محصولات تولیدی خود را ادامه دادند؛ در این میان برخی هم فروش خود را زود هنگام بسته و به فردا موکول نمودند. ? صرفنظر از روند افزایشی نرخ دلار که رابطه مستقیمی با نرخ ورق کلاف گرم وارداتی دارد؛ پیش تر متال بولتن هم در گزارشات روزانه خود که در همین کانال هم منتشر گردید خبر از افزایش پیش روی ورق کلاف گرم وارداتی ایران داده بود؛ حال آنکه در این میان افزایش نرخ دلار هم مزید علت شده و زمینه و بهانه لازم برای استفاده از جو هیجانی بوجود آمده در خصوص افزایش ورق کلاف وارداتی را فراهم آورد. ? بدیهی است که کشور ما و بخصوص برخی از صنایع میانی که مواد اولیه محصول تولیدی آنها بطور مستقیم از این کالا تغذیه میشود؛ مدتی است که در خصوص کمبود ورق کلاف گرم زیر 3 میلیمتر رنج میبرد و متاسفانه در خصوص رفع این مشکل هنوز اقدام جدی صورت نگرفته است.   ? قیمت پروفیل کارخانه صابری?   پروفیل ( قوطی ) 1.5 میل :   3200         ↔️ پروفیل ( قوطی ) 2 میل :     2990       ?30 پروفیل ( قوطی ) 2.5 و 3 میل :   2850   ↔️   ? قیمت پروفیل کارخانه هیربد ?   پروفیل ( قوطی ) 2 میل :   3010            ?30 پروفیل ( قوطی ) 2.5 و 3 میل :  2830  ?100 پروفیل ( قوطی ) 4میل :  2870            ?130   ? قیمت پروفیل کارخانه مولوی ?   پروفیل ( قوطی ) 2 میل  :  2970         ?80 پروفیل ( قوطی ) 2.5  : 2850   ? قیمت پروفیل کارخانه تهران شرق ?   پروفیل ( قوطی )  1.5  میل :  3150         ?50 پروفیل ( قوطی ) 2 میل  :  2960            ?20 پروفیل ( قوطی ) 2.5 و 3 میل  :  2800     ↔️ پروفیل ( قوطی ) 4 میل  :  2820            ?20   ? قیمت پروفیل کارخانه گل نرده ?   پروفیل ( قوطی ) 2 میل :  2975        ?20 پروفیل ( قوطی ) 2.5 و 3 میل :  2830  ?30 پروفیل ( قوطی ) 4 میل :  2870          ?20   ? قیمت پروفیل کارخانه پایا اصفهان ?   پروفیل ( قوطی ) 2 میل  : 2950            ↔️ پروفیل ( قوطی ) 2.5 میل :   2850    ?10   ? قیمت پروفیل کارخانه جهان پروفیل ?   پروفیل ( قوطی ) 2 میل  :  2990         ?35 پروفیل ( قوطی ) 2.5 -  3  : 2830   ? قیمت پروفیل کارخانه نوردمیلاد یزد ?   پروفیل ( قوطی ) 2 میل  :  2980               ?85 پروفیل ( قوطی ) 2.5 - 3 میل  :  2890       ?170   ? قیمت پروفیل کارخانه یاران ?   پروفیل ( قوطی ) 2 میل :  2970              ?20 پروفیل ( قوطی ) 2.5 و 3 میل  : 2800     ↔️    ?قیمت پروفیل کارخانه صدرا ?   پروفیل ( قوطی )  2 میل :   2970             ?20 پروفیل ( قوطی )  2.5 و 3 میل  :  2850   ↔️ پروفیل ( قوطی )  4 میل  :  2870            ↔️    ?قیمت پروفیل کارخانه صابری ?   پروفیل ( قوطی ) 1.5  میل :   3200         ↔️ پروفیل ( قوطی ) 2 میل :  2960              ?90 پروفیل ( قوطی ) 2.5 و 3 میل :   2850   ?100   ? قیمت پروفیل کارخانه یزد ?   پروفیل ( قوطی ) 2 میل :  2960             ?65 پروفیل ( قوطی ) 2.5 و 3 میل :  2820   ?45    ?قیمت پروفیل کارخانه نیکان پروفیل ?   پروفیل ( قوطی ) 2 میل :  2940       ?60 پروفیل ( قوطی ) 2.5 میل :  2830   ?90   ? قیمت پروفیل کارخانه تهران شرق ?   پروفیل ( قوطی ) 1/5 میل :  3200         ?50 پروفیل ( قوطی ) 2 میل  :  2940            ?70 پروفیل ( قوطی ) 2.5 و 3 میل  :  2800  ?50 پروفیل ( قوطی ) 4 میل  :  2840            ?50