02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

02166130150

ارسال سریع بار به تمام نقاط کشور بدون واسطه

قیمت نبشی

13961221-16121320

نبشی

یکی از مقاطع فولادی است که مصارف گوناگونی در سازه های متفاوت دارند.

نبشی

یکی از مهم ترین پروفیل های ساختمانی به شمار می رود که در دو حالت مرکب و منفرد تولید و عرضه می گردد.

نبشی

مقطعی است که در دو حالت مرکب و منفرد در سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد. نقش اصلی نبشی ها، اتصال عناصر به یکدیگر می باشد. برای مثال در اتصال تیرآهن ها به بیم های باربر ، اتصال پل ها به ستون ها ، اتصال ستون به فونداسیون و همچنین برای ساخت خرپا و ستون نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

نبشی لقمه

نوعی از نبشی است که در سازه های آسانسور به صورت نبشی خرد شده استفاده می گردد.

نبشی ها به دو صورت تولید می شوند

نبشی پرسی

، یکی از انواع نبشی می باشد که از پایه یک ورق 6 متری بوده است و در اثر خمش ورق از وسط عرض آن ، خم شده و به شکل نبشی در می آید.

نبشی فابریک

، نوعی از نبشی است که از همان پایه در کارخانه به صورت نبشی تولید می گردد. قیمت نبشی با توجه به ضخامت و ابعاد آن، قیمت های متفاوتی در بازار دارند.

نبشی ها با دو مشخصه شناخته می شوند
  1. اندازه بال ها
  2. ضخامت

فرمول محاسبه وزن نبشی

                                                  اندازه بال نبشی*طول نبشی*ضخامت نبشی*۷۸۵۰*۲

در این فرمول محاسبه وزن نبشی اندازه باله های نبشی و طول نبشی بر حسب متر است. بنابراین به سادگی با استفاده از این فرمول می توانید وزن انواع نبشی مانند 

وزن نبشی دو طرف مساوی

همچنین

وزن نبشی

با طول نامساوی ، 

وزن نبشی با لبه های نامساوی

، وزن نبشی 10 ، وزن نبشی 6 و سایر نبشی ها را محاسبه نمایید.

 برای مشاهده 

انواع نبشی

و

قیمت نبشی

به فروشگاه اینترنتی شهر آهن مراجعه نمایید.

 

قیمت نبشی
محصول قیمت
نبشی صنعتی

6

کارخانه

6

متر

0.4

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/06/31
قیمت نبشی ذوب آهن اصفهان
محصول قیمت
نبشی سایز 6×60×60 ذوب آهن اصفهان (6 متری)

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

6

4,900 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نبشی سایز 8×80×80 ذوب آهن اصفهان (12 متری)

12

کارخانه

80x80

کیلوگرم

8

4,900 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نبشی سایز 10×100×100 ذوب آهن اصفهان (12 متری)

12

کارخانه

100x100

کیلوگرم

10

4,900 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
قیمت نبشی شرکت پروفیل صنعت ماهان
محصول قیمت
نبشی سایز 8×80×80 پروفیل صنعت ماهان (6 متری)

6

کارخانه

80x80

کیلوگرم

8

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/09/25
نبشی سایز 10×100×100 پروفیل صنعت ماهان (6 متری)

6

کارخانه

100x100

کیلوگرم

10

تماس بگیرید بروزرسانی: 1397/09/25
قیمت نبشی فولاد البرز ایرانیان فایکو
محصول قیمت
نبشی سایز 10×100×100 فایکو (6 متری)

6

کارخانه

100x100

کیلوگرم

10

3,700 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نبشی سایز 10×100×100 فایکو (12 متری)

12

کارخانه

100x100

کیلوگرم

10

3,700 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
قیمت نبشی شرکت فولاد نستا
محصول قیمت
نبشی سایز 3×30×30 نستا (6 متری)

6

کارخانه

30x30

کیلوگرم

3

3,300 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نبشی سایز 4×40×40 نستا (6 متری)

6

کارخانه

40x40

کیلوگرم

4

3,300 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نبشی سایز 5×50×50 نستا (6 متری)

6

کارخانه

50x50

کیلوگرم

5

3,400 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
قیمت نبشی گروه صنعتی شکفته
محصول قیمت
نبشی سایز 2.5×30×30 شکفته (6متری)

6

کارخانه

30x30

کیلوگرم

2.5

3,300 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نبشی سایز 3×40×40 شکفته (6 متری)

6

کارخانه

40x40

کیلوگرم

4

3,300 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نبشی سایز 5×50×50 شکفته (6 متری)

6

کارخانه

50x50

کیلوگرم

5

3,300 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نبشی سایز 4×50×50 شکفته (6 متری)

6

کارخانه

50x50

کیلوگرم

4

3,300 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نبشی سایز 6×60×60 شکفته (6 متری)

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

6

3,300 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نبشی سایز 5×60×60 شکفته (6 متری)

6

کارخانه

60x60

کیلوگرم

5

3,300 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نبشی سایز 8×80×80 شکفته (6 متری)

6

کارخانه

80x80

کیلوگرم

8

3,300 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نبشی سایز 7×80×80 شکفته (6 متری)

6

کارخانه

80x80

کیلوگرم

7

3,300 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نبشی سایز 8×100×100 شکفته (6 متری)

6

کارخانه

100x100

کیلوگرم

8

3,300 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نبشی 6 متری سایز 4*40*40 شکفته

6

کارخانه

6

کیلوگرم

4

4,500 تومان بروزرسانی: 1397/09/23
قیمت نبشی شرکت فولاد جاوید بناب
محصول قیمت
نبشی سایز 3×40×40 جاوید بناب (6 متری)

6

کارخانه

40x40

کیلوگرم

3

4,050 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نبشی سایز 4×40×40 جاوید بناب (6 متری)

6

کارخانه

40x40

کیلوگرم

4

4,050 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نبشی سایز 4×50×50 جاوید بناب (6 متری)

6

کارخانه

50x50

کیلوگرم

5

3,600 تومان بروزرسانی: 1397/09/25
نتایج 1 تا 24 از کل 166 نتیجه