تغییرات قیمت نبشی
مهر ۱۰, ۱۳۹۶
دلایل افزایش نرخ آهن آلات
مهر ۱۹, ۱۳۹۶

طبق تحلیل بازار آهن تغییرات ورق گاوانیزه به شرح زیر است.

? قیمت ورق گالوانیزه کاشان?

 

رول های گالوانیزه عرض ۱ / ۱٫۲۵ ?

 

ورق گالوانیزه رول ۰٫۳   :  ۴۰۰۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۳۵ :  ۳۹۵۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۴   :  ۳۹۰۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۴۵ :  ۳۸۵۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۵۰  :  ۳۸۰۰    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۵۵  :  ۳۷۵۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۶   :  ۳۷۵۰      ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۷   :  ۳۷۳۰      ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۸   :  ۳۷۳۰      ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۹   :  ۳۷۰۰      ↔️

ورق گالوانیزه رول ۱      :  ۳۷۰۰      ↔️

ورق گالوانیزه رول ۱/۲۵  :  ۳۷۰۰    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۱/۵    :  ۳۷۰۰    ↔️

 

? قیمت ورق گالوانیزه سمنان ?

 

رول های گالوانیزه عرض ۱ ?

 

ورق گالوانیزه رول ۰٫۳     : ۳۹۶۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۳۵   : ۳۹۲۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۴     : ۳۸۲۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۴۵   : ۳۶۵۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۵۰   : ۳۵۲۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۶۰   : ۳۵۱۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۷۰  :  ۳۴۲۰      ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۸۰  :  ۳۴۱۰      ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۹۰  :  ۳۴۱۰      ↔️

ورق گالوانیزه رول ۱       :  ۳۴۱۰      ↔️

ورق گالوانیزه رول ۱/۲۵  :   ۳۴۱۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۱/۵  :   ۳۴۵۰       ↔️

 

? قیمت ورق گالوانیزه روی اندود ?

 

رول های گالوانیزه عرض ۱ / ۱٫۲۵ ?

 

ورق گالوانیزه رول ۰٫۳۸ :   ۳۸۵۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۴۸ :   ۳۵۷۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۵۸ :   ۳۵۳۰     ↔️

 

? قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس ?

 

رول های گالوانیزه عرض ۱ ?

 

ورق گالوانیزه رول ۰٫۲    :   ۵۳۲۰    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۲۵  :   ۴۶۹۰    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۳    :   ۴۲۵۰    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۳۵  :   ۴۰۹۰    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۴    :   ۳۹۶۰    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۴۵  :   ۳۸۸۰    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۵    :   ۳۸۱۰    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۵۵  :   ۳۷۸۰    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۶    :   ۳۷۴۰    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۷   :   ۳۶۵۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۸   :   ۳۶۲۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۹   :   ۳۵۹۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۱      :   ۳۵۸۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۱٫۲۵  :   ۳۶۰۰    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۱٫۵   :   ۳۵۹۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۲      :   ۳۷۵۰     ↔️

ورق گالوانیزه رول ۲٫۵   :   ۳۶۷۰     ↔️

 

? قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد ?

 

رول های گالوانیزه عرض ۱ / ۱٫۲۵ ?

 

ورق گالوانیزه رول ۰٫۴  :  ۳۷۷۶    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۵  :  ۳۷۰۵    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۶  :  ۳۶۷۵    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۷  :  ۳۶۶۵    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۸   : ۳۶۶۰    ↔️

ورق گالوانیزه رول  ۰٫۸- ۰٫۹۹ :  ۳۶۶۰   ↔️

ورق گالوانیزه رول ۱ – ۱٫۴۹   :  ۳۶۵۵    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۱٫۵- ۲      :  ۳۶۵۰     ↔️

 

? قیمت ورق گالوانیزه تاراز ?

 

رول های گالوانیزه عرض ۱ / ۱٫۲۵ ?

 

ورق گالوانیزه رول ۰٫۵  :   ۳۷۰۵    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۶  :   ۳۶۷۵    ↔️

 

ورق گالوانیزه رول ۰٫۷    :  ۳۶۶۵    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۸    :  ۳۶۶۰    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۰٫۹    :  ۳۶۶۰    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۱       :  ۳۶۵۵    ↔️

ورق گالوانیزه رول ۱٫۲۵  :  ۳۶۵۵   ↔️

ورق گالوانیزه رول ۱٫۵    : ۳۶۵۰    ↔️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *